ver
koop

100% VERKOCHT

Alle woningen in NoordBaak zijn verkocht. Heb je toch nog vragen, neem dan contact op met Hallie & Van Klooster Makelaardij.

ZEKERHEDEN VAN SWK

De SWK Garantie- en waarborgregeling dekt een groot aantal risico’s voor jou als koper af. Het geeft je  zekerheid over de afbouw en de bouwtechnische staat van de woning. Wanneer de garantieplichtige ondernemer tijdens de realisatie failliet gaat, zorgt SWK ervoor dat jouw woning zonder meerkosten wordt afgebouwd (insolventiewaarborg).

De kwaliteitsgarantie op de woning gaat 3 maanden na oplevering in en heeft een looptijd van 6 jaar. Bepaalde onderdelen hebben een kortere garantieperiode of worden van garantie uitgesloten. Dit staat aangegeven in Module I, die te vinden is in de SWK Garantie- en Waarborgregeling op de website van SWK. Voor ernstige gebreken (het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de woning) geldt een garantietermijn van 10 jaar. De gebrekenwaarborg (herstelwaarborg) garandeert dat garantiegebreken aan de woning na oplevering ook in de toekomst worden opgelost. De basis voor de kwaliteitsgarantie vormt het Bouwbesluit, een wettelijke regeling van de Rijksoverheid, evenals de aanvullende voorwaarden die staan vermeld in Module II en opvolgende modules. De versies van de toepasselijke modules staan op de Waarborgcertificaat vermeld.

De SWK Garantie- en Waarborgregeling, de bijbehorende voorwaarden en modules en aanvullende informatie kun je terugvinden op de website van SWK (www.swk.nl).

MAKELAAR NOORDBAAK

Hallie & Van Klooster Makelaardij
Frederik Hendrikstraat 84
1052 HX Amsterdam
020 – 681 6716
noordbaak@hallie-vanklooster.nl

VERKOOPKANTOOR NDSM

(alleen op afspraak)
NDSM Kade 5-7
3e verdieping IJ-kantine
Deurbel Amsterdam Waterfront
1033 PG AMSTERDAM
info@levenopndsm.nl

Leven op de NDSM-werf is elke keer iets nieuws ontdekken! Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.