G&S& en gemeente Amsterdam bundelen krachten voor ‘BuurtHaven’

Projectontwikkelaar G&S& en wethouder Reinier van Dantzig van de gemeente Amsterdam hebben een exclusiviteitsovereenkomst ondertekend die het startsein geeft voor de ontwikkeling van een nieuw project: BuurtHaven. Het project heeft een maatschappelijke woonfunctie. Want het brengt maar liefst 200 sociale en eeuwigdurende middenhuurwoningen naar NDSM.

BuurtHaven ligt in de NDSM-straat, een steenworp verwijderd van het IJ en het gezondheidscentrum NDSM. De appartementen worden gelijk verdeeld tussen het sociale- en eeuwigdurende middenhuursegment. Minstens 50 appartementen worden speciaal gereserveerd voor vitale ouderen. De ouderenwoningen worden verspreid over het project, zodat er een mix van leeftijden door elkaar heen komt te wonen. Naast woningen heeft BuurtHaven ook ongeveer 1.685 vierkante meter aan commerciële ruimtes, met als ambitie om het sociale hart van de omgeving te worden. Het is van belang dat bewoners elkaar informeel kunnen ontmoeten. Daarom heeft het project met een buurtkamer en een gezamenlijke binnentuin ruimte voor ondersteunende maatschappelijke activiteiten. Voor bewoners én voor de buurt.

BuurtHaven biedt een antwoord op de grote vraag naar betaalbare woningen in het sociale en middenhuursegment. Wethouder Reinier van Dantzig is verheugd over deze ontwikkeling: “Dit is mooi nieuws voor onze stad. In een lastige markt met grote uitdagingen kunnen we door een samenwerking als deze toch vasthouden aan onze ambities om de stad te verrijken met betaalbare en duurzame appartementen.”

Duurzame ambities
Het project heeft als ambitie om te voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG), die voortvloeien uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Natuurinclusiviteit, circulariteit en klimaatadaptiviteit spelen ook een cruciale rol in het ontwerp. Zo zal BuurtHaven worden voorzien van een gebieds hWKO-centrale, die duurzame warmte en koude levert aan zowel dit project als toekomstige projecten op de NDSM-werf. Bovendien wordt er gekeken hoe lokale diersoorten een comfortabele plek kunnen krijgen binnen het project.

Een sociaal-maatschappelijk plan
De buurtkamer moet bewoners, instanties en andere mensen met elkaar verbinden, zodat die elkaar kunnen helpen. Het is de bedoeling om daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid in de wijk. Basisschool Klein Amsterdam verhuist ook van de huidige locatie de Bongerd in Noord naar het nieuwe BuurtHaven, samen met een kinderdagverblijf, een BSO en een gymzaal. Met de programmering van de buurtkamer hopen de initiatiefnemers sociale contacten te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. G&S&-directeur Diko Ruit: “Met een substantieel aantal seniorenwoningen voegen we een nieuwe doelgroep toe aan NDSM. Door de ouderenwoningen te verspreiden, in plaats van ze te clusteren, versterken we de interactie tussen de bewoners van de werf. Ook hopen we de doorstroming van ouderen in Noord te stimuleren.”

De historie van NDSM
BuurtHaven komt te liggen in een uniek gebied met een rijke historie. Ruit: “Hier lag ooit een van de grootste scheepswerven ter wereld. De Baanderij – de voormalige kantine die nu nog in gebruik is als kantoor – was vroeger een soort buurtkamer voor de medewerkers van de scheepswerf. Deze inspiratie hebben we meegenomen in het plan. Om het historische en sociale karakter van NDSM te behouden hebben we bewust gekozen voor Workshop Architecten uit Amsterdam-Noord.”

We kunnen nu al uitkijken naar de eerste paal, want die gaat naar verwachting medio 2025 de grond in.

Leven op de NDSM-werf is elke keer iets nieuws ontdekken! Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.