BINNEN
TUIN

ONTMOETEN IN DE GROENE BINNENTUIN

Tuin- en landschapsarchitect Donker Groen Design, bekend van de ontwerpen van de binnen- en daktuinen van Pontkade, BinnenDok én Nautisch NDSM, is tevens de ontwerper van de binnentuin van NoordBaak. Een bijzondere speelse binnentuin, want de tuin krijgt twee niveaus met veel groen en zitplekken. De natuurinclusieve tuin komt op de 1 e verdieping van NoordBaak. Door de collectieve fietsenstalling ook op de 1e verdieping te realiseren wordt het dak hiervan ook ingericht als tuin. Dit zorgt voor leuke hoogteverschillen en een levendig karakter.

Dit groene binnengebied wordt de sociale motor van NoordBaak. De verdiepingsgalerijen zorgen voor interactie tussen de bewoners. Hier heerst rust, hier is luwte en zon, hier is plek om elkaar te ontmoeten en om samen te zijn. De tuin wordt een bijzonder, compact en prettig groen hof in het hart van NoordBaak, naast de reuring van de werf aan de ene en het IJ aan de andere kant. Een goede mix tussen levendigheid en onthaasten. Zo moet NoordBaak gaan werken.

ECOLOGISCHE
DOELEN

De tuin van circa 950 m² is een prettige en waardevolle plek voor zowel mensen als planten en dieren en wordt ingericht met hoogwaardig groen. De ontwerper heeft gekozen voor de volgende ecologische doelen:

 • Er wordt gewerkt met biologisch geteeld plantmateriaal
 • Nectar van het vroege voorjaar tot laat najaar
 • Diverse beplantingen: kruiden, vaste planten, heesters en boomvormers
 • Het beplantingsvoorstel wordt getoetst bij de Bijen- en de Vlinderstichting
 • Nestgelegenheid voor diverse doelsoorten in overleg met de ecoloog
 • Diverse soorten schuilgelegenheden voor insecten, van bijen- en insectenhotels tot kleine stapelmuurtjes en ruw materiaal
 • Er wordt voorzien in een beheerplan dat erop gericht is de ecologische waarde verder te vergroten

VOORDELEN VAN EEN GROENE BINNENTUIN

 • Een zuiverend effect op water en lucht
 • Een bijdrage aan de biodiversiteit in je directe omgeving
 • Een vergroening van het leefklimaat in stedelijk gebied
 • Beperkend effect op de opwarming van steden en de directe omgeving

Leven op de NDSM-werf is elke keer iets nieuws ontdekken! Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.