Auteur: Claudia Moerland

Statement erotisch centrum op NDSM

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft een adviesaanvraag ingediend bij stadsdeel Noord voor een nieuw Erotisch Centrum. Het college heeft 3 locaties op het oog voor een nieuw Erotisch Centrum: De Groene Zoom en Europaboulevard bij de RAI in Zuid en Docklandsplot op de NDSM-werf Oost in Noord. Een collectief van partijen heeft de krachten gebundeld en vorige week donderdag een statement afgegeven tegen de plannen voor een erotisch centrum op NDSM. Dit statement kunt u hieronder lezen.

 

De oude scheepswerf NDSM heeft zich de afgelopen 15 jaren ontwikkeld van een ooit desolaat industrieel gebied tot toonaangevende, innovatieve en bruisende wijk aan het IJ waar gezinnen met jonge kinderen, starters, young professionals, studenten en doorstromers wonen en leven en zich thuis voelen. Een hoogwaardige omgeving waar nieuwe bewoners uit Amsterdam en omgeving, gerenommeerde ondernemingen, maar ook startups, scholen en retailers een plek hebben gevonden en gaan vinden. De ontwikkeling van NDSM gaat snel, met een toenemend aantal wijkvoorzieningen, lagere- en middelbare scholen, kinderopvang, sportclubs en restaurants.

De NDSM-werf is een unieke culturele hotspot en een vrijplaats voor kunstenaars in Amsterdam. Een plek waar festivals worden georganiseerd en waar ruimte is voor expressie, theater en beeldende kunst. Een plek waar bewoners van de NDSM-werf en Noord en mensen uit de stad en ver daarbuiten graag (terug)komen.

NDSM zorgt daarmee voor een bruisende en veelzijdige mix van jong en oud, student en werknemer, ondernemers en (culturele) organisaties die allemaal uniek zijn, maar zich wel verenigd zien door belangrijke gemeenschappelijke delers: de behoefte aan ruimte en veiligheid, een voorkeur voor saamhorigheid en positiviteit en een liefde voor kunst en cultuur.

De komst van een erotisch centrum op NDSM – dat wordt verkend als één van de drie mogelijke locaties waar dat zou moeten verrijzen – past in geen enkel opzicht bij de huidige en toekomstige inrichting en invulling van dit gebied, dat nadrukkelijk is bestemd om een nieuwe, veilige en groene woon-, leer-/studie- en werkomgeving te zijn, met een belangrijke rol voor kunst en cultuur. Daarnaast zorgt de NDSM-werf voor een oplossing voor het grote woningtekort in Amsterdam. Een erotisch centrum past geheel niet bij haar bevolking van (veelal jonge) gezinnen, studenten en young professionals, niet bij de sfeer en uitstraling en ook niet bij het (gewenste) type bedrijvigheid.

Ons bezwaar tegen de komst van een erotisch centrum op NDSM heeft betrekking op een aantal nauw met elkaar verbonden onderdelen, die hieronder zijn toegelicht: leefbaarheid, de functie van het gebied als culturele hotspot, sociaal-maatschappelijke impact, bereikbaarheid en parkeergelegenheid en de negatieve impact van de opstelling van het stadsbestuur.

1          Impact op leefbaarheid

Op de NDSM-werf wonen Amsterdammers die heel bewust hebben gekozen voor deze plek vanwege de historie, de ligging in de stad, het culturele aanbod voor jong en oud en de bruisende en prettige sfeer. Ook zien bewoners het als een prettige woonplek voor hun nu nog jonge kinderen, die hier naar de opvang of school gaan, sporten en buitenspelen. Niet zelden is bewust gekozen voor deze plek om de drukke binnenstad te verlaten. In de huidige plannen is – naast de bestaande onderwijsinstellingen – voorzien in twee nieuwe basisscholen, groenvoorzieningen, sportfaciliteiten en een groot cultureel aanbod voor kinderen. Deze combinatie maakt het gebied bijzonder geschikt voor (jonge) gezinnen. De komst van een omvangrijk erotisch centrum op een prominente plek zorgt er zonder enige twijfel voor dat een aanzienlijk deel van deze doelgroep zich hier niet langer thuis voelt en ongewenst moet uitwijken naar een plaats buiten de stad. Dat is slecht nieuws in het licht van de broodnodige verjonging van Amsterdam en het idee dat bewoners vanwege een ongewenste functie die niet bij hun nieuwe leefomgeving hoort, deze keuze moeten maken.

Daar komt bij dat met de jaarlijkse groei van het aantal bewoners op de NDSM-werf en de overige (nieuwe) wijken in Noord steeds meer scholen en opleidingen voor jongeren en jongvolwassenen hun deuren openen. Juist bij deze (kwetsbare) groepen is er een grote behoefte aan een veilige en rustige omgeving.

Uit een gemeentelijk rapport blijkt dat de komst van het erotisch centrum waarschijnlijk een negatieve invloed gaat hebben op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld omdat die in aanraking kan gaan komen met criminaliteit. Als coffeeshops in de nabijheid van scholen verboden zijn is het niet uit te leggen dat een centrum dat zonder twijfel drugsgerelateerde activiteiten gaat aantrekken wel is toegestaan. Het is onacceptabel dat de gemeente een dergelijke realiteit negeert.

2          Impact op de culturele sector

De culturele sector op de NDSM-werf heeft inmiddels fel geageerd tegen de mogelijke komst van een erotisch centrum. Het voornemen voelt als een klap in het gezicht van de kunstenaars en kunst- en cultuurondernemers, maar ook van partijen als het internationaal bekende Museum STRAAT, dat zich met hart en ziel hebben ingezet hebben om deze geweldige plek nu en in de toekomst te laten floreren als binnenstedelijk evenemententerrein en hotspot voor kunst, als maakplaats én als aansprekende publieke ruimte voor de hele stad. Het behouden en versterken van NDSM als culturele vrijplaats komt zonder enige twijfel in het gedrang met de komst van een centrum dat niet alleen een grote negatieve impact heeft op de uitstraling van het gebied, maar bovendien zorgt voor het aantrekken van niet gewenste bedrijvigheid vanuit de seksindustrie en het verhogen in plaats van het verlagen van overlast. Dit betekent – zoals eigen onderzoek van de gemeente laat zien – onvermijdelijk een afname van het aantal bezoekers en belangstellenden, als bekend een cruciale factor voor het bestaan en floreren van (financieel kwetsbare) kunstenaars en culturele instellingen.

3          Sociaal-maatschappelijke impact

De huidige overlast op De Amsterdamse Wallen, de belangrijkste aanleiding achter de plannen voor een erotisch centrum in Noord of elders, wordt als bekend veroorzaakt door een deel van het publiek dat daarop afkomt. Een groot deel komt niet voor een daadwerkelijk bezoek aan een sekswerker, maar vooral om te kijken, drinken en feesten. Volgens recente cijfers van het GVB wordt de NDSM-pontaanlanding jaarlijks gebruikt door 2,6 miljoen mensen. Een conservatieve schatting van extra bezoekers voor het erotisch centrum komt uit op 1,5 miljoen extra vervoersbewegingen per jaar. Slechts een klein deel van het enorme te verwachten aantal bezoekers van het erotisch centrum gaat op basis van de ervaringen op De Wallen gebruik maken van de diensten van sekswerkers. Het is zeer de vraag wat de andere overgrote meerderheid gaat doen, maar dat er flinke overlast zal zijn staat vast, en dan met name buiten het centrum zelf. De monumentale NDSM-loodsen en het omvangrijke en onoverzichtelijke gebied rondom de Docklandsplot waar nu kunstenaars, ambachtelijke bedrijven en mooie horecabedrijven gevestigd zijn, worden een potentiële uitvalsbasis voor zaken die in het erotisch centrum niet worden getolereerd. Denk aan drugshandel en illegale prostitutie. In het bestemmingsplan is bovendien voorzien in een parkeergarage, die zeer noodzakelijk is voor bestaande en toekomstige activiteiten op de NDSM-werf. Ook een dergelijke garage vormt een onvermijdelijke plek voor illegale activiteiten.

Na decennia van neergang is Noord gestaag en succesvol bezig aan een sociaal-maatschappelijke opmars, waarbij ook – met de inzet van de gemeente, bewoners, scholen, bedrijven en culturele organisaties – de veiligheid is toegenomen. Het stadsdeel is met vereende krachten bezig om van een kwetsbaar gebied te transformeren naar een veilige omgeving voor iedereen. Zo komen er naast de bestaande scholen en opleidingen, twee nieuwe basisscholen op het terrein. De investering in een omgeving waarin jongeren kunnen groeien en zich ontwikkelen wordt tenietgedaan door de komst van een erotisch centrum.

4          Impact op bereikbaarheid en parkeren

De huidige veerponten naar Noord zitten veelal vol en varen ’s nachts niet. De NDSM is niet multimodaal ontsloten, zoals geëist wordt in de gemeentelijke locatieonderzoeken naar een erotisch centrum. Veel van de – jonge en oudere – bewoners van de NDSM-werf en Noord die gebruikmaken van de pont als dagelijks vervoermiddel, zullen de komst van enorme aantallen bezoekers voor het erotisch centrum via de pont – voor hun een belangrijke verbinding met de stad – als onveilig gaan ervaren. Daar komt bij dat de parkeerdruk in het gebied, waar nu al onvoldoende parkeerplaatsen zijn, aanzienlijk zal toenemen

5          Negatieve impact van opstelling stadsbestuur

De gemeente gaat voorbij aan de onvermijdelijk negatieve impact die de komst van het centrum gaat hebben voor alle betrokkenen op de NDSM-werf. Negatieve impact die nota bene door de gemeente zelf in verschillende rapporten wordt bevestigd. Ook lijkt het de gemeente niet te deren dat de komst van een erotisch centrum onvermijdelijk gaat zorgen voor een stagnatie in de ontwikkeling van NDSM. Dat heeft onder meer gevolgen voor de bouw van nieuwe woningen en de keuze van scholen en ondernemers om zich te vestigen in dit nieuwe gebied met een prachtige historie. Een kwalijke zaak in een tijd van grote woningnood.

Samenvattend
In bovenstaande overwegingen vertolken wij de vrees en zorgen van een hele grote groep Amsterdammers die trots is op de NDSM-werf en daar in veel gevallen graag hun kinderen veilig en kansrijk zien opgroeien. De komst van een erotisch centrum gooit die droom in duigen.

Namens een ‘collectief’ van de volgende partijen:
Altera Vastgoed
Bouwinvest
Bureau Zuidema
DW Property
G&S& / VolkerWessels
Hines Netherlands
Klein Amsterdam (school)
Museum STRAAT
Patrizia
ROC Top
Rovobel b.v.
Stichting NDSM
Treffer Uitzendbureau

Namens de bewoners:
Mark van Itterson, voorzitter VVE Pontkade toren I
Bart Penris, voorzitter VVE Binnendok

INTERVIEW – Een tuin die zoemt van het leven

Merlijn Hoenekamp, senior landschapsontwerper bij Donker Design, gelooft in de kracht van groen. Samen met zijn collega’s ontwierp hij onder andere de binnentuin van Nautisch NDSM. Wat inspireerde hem? En wat kunnen toekomstige bewoners van deze tuin verwachten?

De eerste indruk

“Zo’n zes jaar geleden kwam ik hier voor het eerst. Het was zomer, maar het regende pijpenstelen,” vertelt Merlijn. “Het karakter van de NDSM-werf was daardoor meteen heel helder: rauw, industrieel. Op veel plekken zag ik ruwe materialen, zoals staal en beton. Dat bracht mij gelijk op ideeën voor de inrichting van de toekomstige tuinen.’’

Een van de projecten waar Merlijn de afgelopen tijd aan meewerkte is de binnentuin van Nautisch NDSM. “Nautisch NDSM bestaat uit zes heel architectonische gebouwen die allemaal een eigen karakter hebben. We hebben nog even getwijfeld om verschillende tuinen te maken, passend bij de gebouwen. Maar uiteindelijk kozen we voor één gemeenschappelijke binnentuin voor alle bewoners. Zo konden we de ruimte tussen de gebouwen optimaal benutten.”

Geen aangeharkte siertuin, maar weelderige natuurtuin

De landschapsontwerpers van Donker Design waren het snel eens over het soort tuin dat hier moest komen. “We wilden de ongedwongen sfeer die op de werf hangt de tuin intrekken. Een nette, aangeharkte siertuin vonden wij niet passen bij de NDSM. Een weelderige tuin waarin de natuur lekker zijn gang kan gaan wel. Tegelijkertijd vormt dit een mooi contrast met de strakke architectuur van Nautisch NDSM.”

In de tuin komen veel hoge grassen, kruiden en kleurrijke bloemen. “Een beetje zoals in een weiland. Tussen het groen kunnen kleine dieren straks goed schuilen. En diverse insecten, waarvan bijen en vlinders de bekendste zijn, vinden er voedsel. Zo willen we biodiversiteitsverlies tegengaan.” Sommige delen in de tuin liggen wat hoger. “Op deze glooiingen planten we struiken en heesters. Van de bomen die we planten zijn er een aantal het hele jaar door groen, het krentenboompje bloeit in het voorjaar en geeft vruchten in het najaar. Daarmee treken we ook vogels naar de tuin.”

In het tuinontwerp is ook rekening gehouden met het veranderende klimaat. “Als we met hitte kampen, biedt zo’n groene tuin verkoeling in de stad. Hiernaast hebben we ook te maken met steeds meer en extremere neerslag. In de daktuin kan het water wegzakken in de grond en is dan later weer beschikbaar voor de planten. Zo willen we wateroverlast tegengaan.”

De werf als inspiratiebron

Het vele beton en staal dat Merlijn zag tijdens zijn eerste bezoek aan de NDSM, was een inspiratiebron voor de inrichting van de tuin. “Op NDSM is alles functioneel. De ruimte is rechtlijnig opgezet. In de tuin bestaat de hoofdstructuur van de wandelpaden uit grote, verspringende betonplaten. Door het groene landschap lopen kleinere struinpaadjes om de toegankelijkheid en de tuinbeleving te vergroten.” Een aantal appartementen heeft een privéterras dat grenst aan de gemeenschappelijke binnentuin. “Deze terrassen krijgen een wintergroene haag met daaromheen een rand van cortenstaal.” Ook leuk: oude dukdalven vormen straks de zitjes in de tuin. Dit zijn robuuste, houten palen waar boten aan vast kunnen worden gemaakt.

Een fijne plek voor toekomstige bewoners

In het ontwerp is gekeken hoe de tuin voor de toekomstige bewoners van echte toegevoegde waarde kan zijn. En hoe zij de tuin vanuit hun woning beleven. “We kozen voor een tuin die meebeweegt met de seizoenen. Als je door het raam naar beneden kijkt, zie je de tuin in het voorjaar geel en paars kleuren van de bloemen. En in het najaar worden de groene klimplanten op de gevels prachtig oranje.”

Uiteraard hoopt Merlijn dat het niet alleen bij kijken blijft, maar dat de bewoners de tuin ook echt gaan gebruiken. “Ik zie voor me dat je bij mooi weer je koffie mee naar beneden neemt en ‘m daar opdrinkt. En dat kinderen naar de tuin komen om te spelen of een bosje wildbloemen te plukken.” In de tuin komen verschillende verblijfsplekken waar bewoners een boekje kunnen lezen of elkaar kunnen ontmoeten. “De tuin leent zich bijvoorbeeld goed voor een gezellige picknick met buren. Al met al zoemt deze tuin straks van het leven.”

Merlijn Hoenekamp

Merlijn Hoenekamp is senior tuin- en landschapsontwerper bij Donker Design, onderdeel van de Donker Groep. Samen met collega’s ontwierp hij de tuinen van Nautisch NDSM, BinnenDok, NoordBaak en de Pontkade I & II.

Hoogste punt Nautisch NDSM bereikt

Het moment is aangebroken: vorige week werd het hoogste punt van Nautisch NDSM bereikt! Afgelopen donderdag werd deze mijlpaal traditioneel gevierd met het hijsen van de vlag. En uiteraard een frietje met het bouwteam. Het is een mooi moment om het team in het zonnetje te zetten, want mede dankzij hun inspanning loopt het project nog steeds op schema. In juni 2021 gingen de eerste funderingspalen de grond in. Ondertussen is dus het hele geraamte van Nautisch NDSM zichtbaar en is er een begin gemaakt aan de gevelafwerking en de afbouw aan de binnenkant. De oplevering staat gepland voor de zomer van 2024. Dan is NDSM 268 (!) woningen rijker. We kunnen niet wachten om het eindresultaat te zien. Maar voor nu complimenten en een welverdiend feestje!

Een ijskoude experience op de NDSM!

Op NDSM zijn er talloze manieren om aan je gezondheid te werken. De Personal Training Agency brengt vanaf nu een ijskoude toevoeging naar de werf: workshops volgens de Wim Hof methode®. De workshops werden wereldberoemd door de bekende aanhangers en natuurlijk het gevreesde ‘ijsbad’. Maar wat houdt het precies in?

Mindfulness, ademhaling en het overwinnen van je discomfort blijken voor Wim Hof een gouden combinatie: goed voor je fysieke èn mentale weerbaarheid. Tijdens de workshop van Sher krijg je eerst alle waardevolle theorie, oefen je met ademhalingstechnieken en sluit je af met een ijsbad-ervaring. Zelfs als je het al meerdere keren hebt gedaan, blijft het keer op keer een unieke experience. Instructeur Sher Ahmadi weet uit ervaring hoe de training je verder kan helpen met stressklachten en trauma, en begeleid nu deelnemers met hetzelfde. De ervaring wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Oprichter Robert is opgegroeid in Noord en heeft veel goeie herinneringen aan de werf van vroeger maar is ook heel blij met de ontwikkelingen van nu. PTA onderscheidt zich met een kleine community aan leden, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht bij het trainen. Zoals de naam al doet vermoeden kun je kiezen voor persoonlijke begeleiding, met een betaalbaar prijskaartje.

De ‘Wim Hof Method Fundamentals’ workshop wordt één keer per maand gegeven in de stoere private gym van PTA gym op Displaystraat 13 op de werf. Wie durft? Aanmelden kan hier.

Start bouw parkeergarage mt. Lincolnweg

Aan de mt. Lincolnweg start de bouw van de parkeergarage NDSM BinnenDok. In totaal krijgt de openbare bovengrondse garage 525 parkeerplaatsen. Vanaf 7 november start het inrichten van het bouwterrein.

Wat komt hier

In het parkeergebouw – met de futuristische gevel – komen 525 parkeerplaatsen en heeft de functie van een centrale parkeervoorziening voor de wijk. De parkeerplaatsen worden gebruikt door bezoekers van NDSM, bewoners van BinnenDok, werknemers van de kantoren en de voorzieningen, en door wijkbewoners of gasten van toekomstige voorzieningen. Dat is niet de enige functie van dit markante gebouw dat je van verre herkent. Op het dak komt een knusse daktuin voor bewoners van BinnenDok. Een fijne groene plek waar bewoners elkaar ontmoeten en samen ontspannen of een hapje eten. Met een buitengewoon uitzicht over de industriële loodsen van de NDSM-werf en het water. We verwachten dat de garage in het najaar van 2023 klaar is.

Last van geluid

De heipalen worden vanaf 14 november tot en met eind januari 2023 geboord. De aannemer probeert zo snel en slim mogelijk te bouwen, zodat er zo min mogelijk overlast is. U kunt mogelijk nog steeds last hebben van het geluid.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Stuur dan een mail naar de uitvoerder: jhe@adst.nl.

Eten afhalen bij Tuindorp Deli-cious

Lange dag gehad en geen zin om te koken? Afhalen is nog nooit zo leuk geweest met Tuindorp Deli-cious: een collectief van professionele cateraars met een sociale missie in Amsterdam-Noord. Het team kookt van woensdag t/m zondag gerechten uit de hele wereld, af te halen op het Zonneplein. Elke dag iets anders. Dus of je nou zin hebt in Indonesisch, Midden-Oosters of iets anders lekkers: bij Tuindorp Deli-cious vind je altijd iets lekkers.

Bekijk al het lekkers hier.

NOORDBAAK KOMT ERAAN

NoordBaak komt pal aan het IJ en wordt aan twee kanten omgeven door water. Het nieuwe plan naast Nautisch NDSM bestaat uit vier woongebouwen rondom een groene binnentuin. Met NoordBaak wordt het laatste plekje aan de oever op NDSM gevuld. In de woongebouwen vind je een mix van 71 koop- en 136 huurappartementen, variërend in grootte. Met inpandige parkeermogelijkheden en levendige voorzieningen op de begane grond. De groene binnentuin is een fijne rustige plek, een mooie tegenhanger voor de stadse reuring van de werf. De verkoop start in 2023. Klinkt dat voor jou ook als muziek in de oren? Meld je nu vast aan als belanghebbende, dan houden we je op de hoogte.

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief van NoordBaak.

NDSM Open

KUNST KIJKEN OP NDSM OPEN 

Op zaterdag 1 oktober worden de NDSM Loods, X-Helling en Treehouse weer omgetoverd tot een kunstzinnig spektakel tijdens NDSM OPEN. 

Tijdens NDSM OPEN maak je kennis met een diverse groep aan kunstenaars en andere creatieve geesten. Naast de ateliers en werkplaatsen die op 1 oktober openen voor het publiek, zijn er ook veel activiteiten te vinden voor de bezoekers. Op NDSM OPEN maak je kennis met kunst, ambacht, design, architectuur, mode, muziek, installaties, voorstellingen en workshops.

NDSM OPEN staat voor een open geest, voor vrijheid en gastvrijheid, voor open deuren én een open blik. Op 1 oktober gaan we OPEN, dus wees welkom! 

Enkele highlights uit het programma:

 • Dinky Dinos – De lopende poppen op stelten van Alien Voyagers zijn magisch voor alle leeftijden!
 • De Schildpad – In de tijdelijke installatie ASCENDING treedt straattheaterartiest Pieter Post op met een grappige voorstelling over ‘’niets doen’’.
 • NDSM Toen – Ontdek het NDSM van vroeger doormiddel van foto’s, objecten 3D-modellen.
 • The Power of Collaboration – Negen kunstenaars uit Amsterdam-Noord reflecteren met de nodige nuance op de potentie van collectief denken en collectieve actie in Treehouse.
 • Workshop Hackers & Designers ChattyPub instant publishing – Print je eigen publicatie ter plaatse met de experimentele publishing-tool ChattyPub. Leuk om mee naar huis te nemen!
 •  Workshops Treehouse NDSM – Voor iedere creatieveling wat wils met de zeven verschillende workshops in Treehouse NDSM. Van schetsen tot boetseren. Registreer je van te voren via: workshops@ndsmopen.nl
 • DJ & Live Music  – Sluit je bezoek aan NDSM OPEN af met muziek van Treehouse talenten.

Voor het gehele programma zie www.ndsmopen.nl 

NDSM-OPEN is georganiseerd door ART CITY NDSM.

Infomarkt NDSM – 29 september 2022

Op donderdag 29 september a.s. is er vanaf 19.00 uur een inspirerende infomarkt over (het leven op) NDSM. Je wordt bijgepraat over alle (bouw)ontwikkelingen door de gemeente Amsterdam, betrokken ontwikkelaars en Stichting NDSM.

Loop een rondje en ontdek

 • informatie over (bouw)projecten, werkzaamheden en ontwerpen
 • een blik op de toekomst van de NDSM-werf
 • welke leuke initiatieven er zijn op NDSM-werf
 • de nieuwste expositie in TreeHouse
 • hoe je je balkon of tuin vlinder- en bijvriendelijk kunt inrichten

De infomarkt wordt georganiseerd in een loods van TreeHouse, aan de tt. Neveritaweg. Je vindt TreeHouse achter restaurant Pllek. De ingang zit aan de kant van de hellingbanen.

Tot de 29e!

 • 1
 • 2

Leven op de NDSM-werf is elke keer iets nieuws ontdekken! Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.